Historie školy

         Základní umělecká škola v Dačicích vznikla jako právní subjekt 1.1.1995 a navázala tak na Lidovou školu umění a Městský hudební ústav, který byl založen v roce 1949. Sídlo školy bylo často měněno a současně se využívaly prostory i v několika budovách. V září roku 2002 byla zahájena výuka v nově postavené škole. Od roku 1963 se vyučuje také na pobočce školy ve Slavonicích.  V roce 1949 byl počet žáků 70, v roce 2006 se počet žáků přiblížil číslu 600. Mnozí absolventi pokračují ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách. 

         Škola poskytuje vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. V hudebním oboru se vyučuje hra na tyto nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tenor, baryton, tuba, bicí nástroje, kytara, elektrická kytara, baskytara, housle, kontrabas, klavír, akordeon,  elektronické klávesové nástroje. Dále se vyučuje  sólový, komorní a sborový zpěv a teoretická výuka všeobecné hudební nauky. Ve výtvarném oboru se vyučuje, malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, nové technologie, koláže, výroba keramiky, výtvarná kultura a příprava na talentové zkoušky. 

         Mladí muzikanti využijí nabyté znalosti v akordeonovém, houslovém, flétnovém a žesťovém souboru, v tanečním orchestru, v jazzovém orchestru, v Městském dechovém orchestru ZUŠ a v pěveckých sborech. Na svých vystoupeních a koncertech získávají obdiv posluchačů a na soutěžích dosahují vynikajících výsledků. 

         ZUŠ Dačice společně s pobočkou ve Slavonicích patří mezi významné tvůrce kulturního dění nejen v našem městě, ale i v širokém regionu a jsou garantem umělecké vzdělanosti mládeže.

 Almanach k 60.výročí založení školy

(c)2009 Základní umělecká škola Dačice