Státní svátky a ostatní svátky

Den obnovy samostatnosti českého státu (1. ledna)

 Oslavy vzniku samostatné České republiky po rozdělení Československa 1. ledna 1993.

Den vítězství (8. května)

 Svátek je připomenutím osvobození tehdejšího Československa vojsky spojeneckých armád v květnu 1945.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. července)

 Postavy věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou spojeny s přinesením křesťanství na naše území a prvním slovanským písmem – tzv. cyrilicí (863 n. l.).

Den upálení mistra Jana Husa (6. července)

 Den upálení Jana Husa (6. 7. 1415), proreformního náboženského vůdce a rektora Univerzity Karlovy.

Den české státnosti (28. září)

 Den úmrtí českého knížete Václava, který byl 28. září 935 zavražděn vlastním bratrem a nedlouho po své smrti prohlášen svatým. Je to den oslavy národního patrona, symbolu českého státu a identity.

Den vzniku samostatného československého státu (28. října)

 Den založení samostatného státu Čechů a Slováků v roce 1918 -  nejvýznamnější český svátek.

Den boje za svobodu a demokracii (17. listopadu)

 Připomínka zápasu studentů z let 1939 a 1989, kteří se postavili nacistickému a komunistickému režimu.

Ostatní svátky

(c)2009 Základní umělecká škola Dačice